“En trygg digital hverdag”

Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å øke bevissthet og kunnskap om digital sikkerhet, både i befolkningen og i små og store virksomheter. NorSIS ønsker å belyse hva vi alle kan gjøre for å beskytte oss selv og arbeidsplassen vår mot uønskede hendelser og dataangrep.

En trygg digital hverdag handler om å være sikrere ved å ta noen enkle forholdsregler, men også å kunne yte og be om digital førstehjelp dersom ulykken først er ute. 

Sjansen er stor for at de fleste av oss vil oppleve falske nyheter, svindel, passord på avveier, forsøk på sosial manipulasjon eller løsepengevirus på et eller annet tidspunkt. Da er det viktig å ha kunnskap om digital førstehjelp. Hva du gjør når du rammes er viktig for å begrense skadevirkningene av den uønskede hendelsen, eller dataangrepet. Derfor tilbyr vi et enkelt og engasjerende kursopplegg for å lære opp dine ansatte, slik at de bedre kan beskytte virksomheten mot angrep og vite hva de må gjøre når angrepet er et faktum.

Bli med på årets dugnad – for sikkerhets skyld.