Tema under Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018


Skadelig e-post og svindel på nett

Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett.

I samarbeid med blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil vi sette fokus på tekniske tiltak som virksomheter kan benytte for å beskytte seg mot skadelige e-post.

Årets opplæringstiltak for ansatte vil ha fokus på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post, minske tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post. Les mer: https://sikkert.no/opplaering/

I tillegg vil vi i samarbeid med Europol, European Cyber Crime Center (EC3 )og ENISA rette oppmerksomheten til folk flest mot svindel på nett.

Hvordan beskytte virksomheten mot skadelig e-post

Man kan gjøre mye på mange nivåer for å beskytte virksomheten mot skadelig e-post. Man kan gjennomføre tekniske tiltak som filtrerer vekk det meste av falsk og skadelig e-post før det når innboksen til de ansatte. Bevisste ansatte kan gjennom opplæring lære seg å gjenkjenne og ignorere falske e-poster. Preventive tiltak som to-trinns bekreftelse og oppdatert programvare kan hindre skadevare i å spre seg. En virksomhet som gjør det enkelt å rapportere falske e-poster, som applauderer de som spør om hjelp og som aksepterer at mennesker gjør feil vil raskere oppdage at hendelser oppstår.

Under Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 ønsker vi å jobbe sammen med våre samarbeidspartnere for å sette fokus på både tekniske tiltak på virksomhetsnivå, bevisstgjøring, preventive tiltak og digital sikkerhetskultur. Vi mener det er viktig med en helhetlig tankegang for å nå målet om beskytte norske virksomheter mot skadelig e-post.

Sammen med NSM vil f.eks. oppfordre flere norske virksomheter til å implementere DMARC innen utgangen av oktober 2018. Jo flere som gjennomfører dette tiltaket jo sikrere blir det å motta e-post i Norge.

Les mer om hvorfor dette er viktig: https://www.nsm.stat.no/blogg/epost/ 

Hvordan unngå svindel på nett

EC3 og European Banking Federation (EBF) har satt i gang et samarbeid med ENISA om en kampanje de har kalt “Cyber Scams”. Denne kampanjen vil bli lansert 17. oktober 2018 over hele Europa. I Norge vil vi samarbeide med Kripos om å oversette materialet til norsk og gjøre det tilgjengelig på nett og i sosiale medier.

Aktuelle typer svindel som vi sannsynligvis vil høre mer om i oktober er smishing (phishing ved hjelp av meldinger og SMS) og falske nettsider.

Nå er det en fin anledning for norsk næringsliv å komme på banen og foreslå former for svindel de mener trenger oppmerksomhet i Norge i oktober. Det er rom for flere initiativ i tillegg til EC3s Cyber Scam.

Kontakt oss

Skulle du ha noen spørsmål om Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 og opplæringspakken, eller et ønske om samarbeid ta kontakt med NorSIS på telefon: 40 00 58 99 eller e-post: post@norsis.no

Informasjon fra Sikkert.no er hentet fra flere kilder. Sikkert.no vurderer informasjon før publisering, men Sikkert.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.