Sikker pålogging – tre gode råd


Tre gode råd

Vi ønsker ikke at folk skal bli motløse i møte med alle kravene til passord, men heller føle at de er i stand til å håndtere situasjonen. Derfor har NSM og NorSIS utarbeidet et sett med råd for sikker pålogging som vi mener totalt sett gir god beskyttelse og som er praktisk å gjennomføre.

  1. Aktiver 2-trinns bekreftelse
  2. Bruk unike passord
  3. Skriv gjerne ned passordene dine

Les hele veiledningen om sikker pålogging her: https://nettvett.no/sikker-palogging/

Det første man bør gjøre er å aktivere 2-trinns bekreftelse på alle tjenester som tilbyr dette. Så bør man sørge for å ha unike passord på alle tjenester og systemer man logger inn på. Et godt tips er å bruke en strofe fra en sang eller en setning og så legge til noe unikt for hver tjeneste. Hvis dette likevel blir vanskelig å huske, kan man gjerne skrive passordene ned på et papir og lagre det på et trygt sted. De passordene man bruker ofte er det praktisk å memorere.

Vi anbefaler heller ikke at man bytter passord ofte. Bytt passord hvis du mistenker at passordet ditt er kommet på avveie. Vi mener at hyppige passord-bytter ofte medfører at man velger svake passord, eller bruker samme passord overalt. Samme resonnementet gjelder for å anbefale at man skriver ned passord hvis man trenger hjelp til å huske. Det er lettere å velge sterke, unike passord på alle tjenester hvis man kan skrive de ned. Ellers ender man gjerne opp med å bruke det samme passordet på mange tjenester.

 

Les mer:

https://nsm.stat.no/blogg/passordrad/