Registrering av foredrag

Foredragsdugnaden er et viktig og populært tiltak i Nasjonal Sikkerhetsmåned. Her gir eksperter og virksomheter innenfor informasjonssikkerhetsfeltet bort gratis foredrag i oktober.

Ved å gi av din tid og kunnskap, gir dere som er eksperter inspirasjon og faglig påfyll til små og store virksomheter.

Praktiske avklaringer om tid og sted for foredraget avklares mellom foredragsholder og bestillende virksomhet.

Det er ingen kostnader eller inntekter knyttet til å være foredragsholder. Bestillere belastes et administrasjonsgebyr på 1000,- i etterkant av gjennomført foredrag. Bestillere dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for foredragsholder.

Meld inn ditt foredrag

Om foredraget

Presentasjonsbilde(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
Et bilde som illustrerer foredraget, eller et bilde av foredragsholder
Målgruppe for foredraget(Required)
Velg foredragsformat(Required)