Opplæring og kartlegging


I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned tilbyr NorSIS en ferdig digital opplæringspakke for alle bedrifter. Vi oppfordrer alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. NorSIS har også utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak.

bestill opplæringspakken

bestill kartlegging

Opplæringspakken

De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften. NorSIS har derfor utviklet en variert opplæringspakke som gir alle virksomheter muligheten til å tilby opplæring av sine ansatte i informasjonsikkerhet i oktober.

Opplæringspakken er digital og inneholder:

  • E-læring med tema informasjonssikkerhet. E-læringen er fra leverandøren Junglemap, og er kvalitetssikret og gjennomgått av NorSIS. Junglemap tilbyr mot pristillegg statistikk, logo og flere moduler.
  • En presentasjon som beskriver viktige tiltak og hvorfor disse er viktige. Leder eller sikkerhetsansvarlig vil kunne presentere denne for ansatte
  • Filmer som kan vises internt til de ansatte
  • Plakater med tema informasjonssikkerhet i PDF (Se eksempler fra 2015 her)
  • Brosjyrer med sikkerhetstips til ansatte i PDF (Se eksempler fra 2015 her)

Tilleggsprodukter

I tillegg til den digitale opplæringspakken kan du bestille trykte versjoner av kort, brosjyrer og andre sikkerhetspåminnelser som kan deles ut til ansatte. Bilder av alle produktene finner du i vår nettbutikk.

Bestilling

For bestilling av opplæringspakken, vennligst besøk vår nettbutikk. Siste frist for bestilling er 30. september.

Levering

Opplæringspakken kommer i to leveranser.

Dere vil motta en henvendelse fra Junglemap noen dager etter bestillingen, der de ber dere registrere alle e-postadressene som skal motta e-læringen. E-læringen blir så sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Disse modulene bearbeides helt frem mot utsendelse kan derfor ikke vises frem i forkant.

Resten av opplæringspakken med materiale fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no fortløpende. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til opplæringspakken og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder power-point presentasjoner for hvert av temaene i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, et spill og ukens kahoot.

Spørsmål

Har du spørsmål om opplæringspakken eller ønsker mer informasjon ring 4000 5899 eller send epost til post@norsis.no

Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur for bedrifter

Informasjonssikkerhetskultur er et tema som angår oss som er opptatt av at det skal være trygt og sikkert å bruke digitale tjenester.

Digitaliseringen som pågår i offentlig og privat sektor berører alle, og den forutsetter til en viss grad at vi skal forstå hvilken risiko vi utsetter oss for, og hva vi skal gjøre for å ivareta en god informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhetskultur omtales gjerne som summen av våre verdier, meninger, holdninger, interesser, kunnskap, skikker og handlinger. Mye er gjort for å kartlegge ulike former for sikkerhetsadferd, men det er gjort lite for å avdekke hvilke faktorer som påvirker handlingsmønstrene. Selv om det skjer mye godt kunnskaps- og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkerhet i bedriftene, gjøres det lite for å finne ut om det har den effekten en ønsker, eller om det har en effekt i det hele tatt.

NorSIS har derfor utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak.

Kartleggingen inneholder

  • Et elektronisk spørreskjema som sendes til de ansatte. Undersøkelsen er anonym.
  • Mulighet for at bedriften kan legge til inntil fem egne spørsmål i undersøkelsen.
  • En rapport som inneholder statistikk over svarene i egen bedrift.
  • En rapport som inneholder samtlige svar, og som kan brukes til dypere analyser i bedriften.
  • NorSIS rapport om den norske informasjonssikkerhetskulturen. Denne kan brukes til sammenligning av svarene i egen bedrift.

Tilleggstjeneste

NorSIS kan tilby analyser av bedriftens resultater og bidra til å utvikle en handlingsplan.

Bestilling

For bestilling av kartlegging av informasjonssikkerhetskultur, vennligst besøk vår nettbutikk.

Spørsmål

Har du spørsmål om kartlegging av informasjonssikkerhetskultur, ring 40 00 58 99 (man-fre, 8-16) eller send epost til post@norsis.no