Opplæring


 

bestill opplæringspakken

De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften. Les mer om hvordan man kan planlegge opplæring i egen virksomhet.

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned tilbyr NorSIS en ferdig digital opplæringspakke for alle bedrifter. Vi oppfordrer alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. Dette programmet er nyttig for alle ansatte uansett type virksomhet og inneholder generelle, grunnleggende råd som gjelder både privat og på jobb.

Opplæringspakken fra NorSIS er digital og inneholder:

E-læring

  • E-læring med tema informasjonssikkerhet som er nyttig for alle ansatte. E-læringen blir sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre.

Kampanjemateriell 

  • En power-point presentasjon som beskriver viktige tiltak og hvorfor disse er viktige. Leder eller sikkerhetsansvarlig vil kunne presentere denne for ansatte.
  • Filmer som kan vises internt til de ansatte.
  • Plakater med tema informasjonssikkerhet i PDF
  • Brosjyrer med sikkerhetstips til ansatte i PDF

Opplæringspakken er bygget opp rundt årets temaer og dere vil se de samme elementene og rådene gå igjen i e-læringen, presentasjonene og plakatene. Dette for at de ansatte skal kunne følge en rød tråd gjennom sikkerhetsmåneden.

Tilleggsprodukter

I tillegg til den digitale opplæringspakken kan du bestille trykte versjoner av kort, brosjyrer og andre sikkerhetspåminnelser. De kan kan deles ut til ansatte f eks på møter, stands eller interne seminarer. Plakater og dekaler kan henges opp i kantine, på toaletter, heiser mv. Drops, sjokolade, isskraper, reflekser m.m. kan legges i kantina eller på møterommet.

Bilder av alle produktene finner du i vår nettbutikk.

Kartlegging

NorSIS har utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak. 

Les mer om kartlegging av informasjonssikkerhetskultur for bedrifter

Bestilling

For bestilling av opplæringspakken, vennligst besøk vår nettbutikk. Bestillingen åpner i april og siste frist for bestilling er 30. september.

Levering

Opplæringspakken kommer i to leveranser.

E-læringen blir sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Dere vil motta en henvendelse fra leverandøren, der de ber dere registrere alle e-postadressene som skal motta e-læringen.

Resten av opplæringspakken med kampanjemateriell fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til opplæringspakken og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder en presentasjon for hvert av temaene i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, og brosjyrer.

Spørsmål

Har du spørsmål om opplæringspakken eller ønsker mer informasjon ring 4000 5899 eller send epost til post@norsis.no