Opplæring


 

bestill opplæringspakken

De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften. Les mer om hvordan man kan planlegge opplæring i egen virksomhet.

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned tilbyr NorSIS en ferdig digital opplæringspakke for alle bedrifter. Vi oppfordrer alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober.

Opplæringspakken er digital og inneholder:

  • E-læring med tema informasjonssikkerhet. E-læringen er fra leverandøren Junglemap, og er kvalitetssikret og gjennomgått av NorSIS. Junglemap tilbyr mot pristillegg statistikk, logo og flere moduler. Les mer om årets e-læring.
  • En presentasjon som beskriver viktige tiltak og hvorfor disse er viktige. Leder eller sikkerhetsansvarlig vil kunne presentere denne for ansatte
  • Filmer som kan vises internt til de ansatte
  • Plakater med tema informasjonssikkerhet i PDF (Se eksempler her)
  • Brosjyrer med sikkerhetstips til ansatte i PDF (Se eksempler her)

Les mer om tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2017.

Tilleggsprodukter

I tillegg til den digitale opplæringspakken kan du bestille trykte versjoner av kort, brosjyrer og andre sikkerhetspåminnelser. De kan kan deles ut til ansatte f eks på møter, stands eller interne seminarer. Plakater og dekaler kan henges opp i kantine, på toaletter, heiser mv. Drops, sjokolade, isskraper, reflekser m.m. kan legges i kantina eller på møterommet.

Bilder av alle produktene finner du i vår nettbutikk.

Kartlegging

NorSIS har utviklet en metode for å kartlegge informasjonssikkerhetskultur, og tilbyr nå dette for bedrifter. Kartleggingen kan enten gjennomføres én gang, eller før og etter opplæringstiltak. 

Les mer om kartlegging av informasjonssikkerhetskultur for bedrifter

Bestilling

For bestilling av opplæringspakken, vennligst besøk vår nettbutikk. Siste frist for bestilling er 30. september.

Det gis 10% rabatt ved bestilling før 15. mai. Rabatt trekkes fra ved fakturering. Rabatt gjelder ikke tilleggsprodukter.

Levering

Opplæringspakken kommer i to leveranser.

Dere vil motta en henvendelse fra Junglemap fra medio august, der de ber dere registrere alle e-postadressene som skal motta e-læringen. E-læringen blir så sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Disse modulene bearbeides helt frem mot utsendelse og kan derfor ikke vises frem i forkant.

Resten av opplæringspakken med materiale fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til opplæringspakken og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder en presentasjon for hvert av temaene i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, og brosjyrer.

Spørsmål

Har du spørsmål om opplæringspakken eller ønsker mer informasjon ring 4000 5899 eller send epost til post@norsis.no