Om Nasjonal Sikkerhetsmåned


Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskapning og velferd.

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid med EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Tilbud om opplæring til de ansatte

NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Les mer på våre sider om hvordan du kan planlegge og gjennomføre Nasjonal sikkerhetsmåned i egen virksomhet:

Mål for kampanjen

Reflekterte digitale innbyggere med

  • kjennskap til den reelle cybertrusselen
  • kunnskap om trygg adferd på nettet

Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet med

  • ledere som forstår cyberrisiko
  • medarbeidere som kjenner trusselaktørenes metoder
  • erkjennelse av at egen adferd kan bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier

Et motstandsdyktig samfunn med

  • kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning
  • kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten

Aktiviteter

År
2015
2016
2017

Partnere
32
17
19

Ansatte som mottok e-læring
364 000 (inkl. andre)
190 000 (NorSIS)
144 000 (NorSIS)

Distribuerte sikkerhetspåminnelser
20 053
38  976
28 053

Konferanser
70
21
16

Foredragsdugnaden
48
45
31

 

Oppsummering av Sikkerhetsmåneden 2017