Opplæringspakke

Mens vi tidligere kunne stole mer på at brannmurer og antivirus beskyttet oss, er hver enkelt av oss i økende grad i dag blitt mål for de digitale angrepene. Det beste forsvaret mot dette er å gi den enkelte ansatte kunnskap om hvordan de skal beskytte seg  mot disse.

Vi har derfor utviklet en digital læringspakke som består av åtte interaktive og engasjerende opplæringsmoduler tilrettelagt for pc, nettbrett og mobil. Her får alle tips og råd som vil redusere sjansen for uønskede hendelser og dataangrep på arbeidsplassen og hjemme.

Modulene har høy faglig kvalitet med morsomme læringsspill, videoer og quizer underveis. Alle som gjennomfører får dokumentert kursgjennomføringene. For virksomheter med flere enn 50 ansatte, eller virksomheter som kjøper egen portal, får også de ansvarlige tilgang til gjennomføringsoversikt og statistikk kontinuerlig.

Opplæringspakken er utviklet av NorSIS , og leveres i samarbeid med den norske digitale læringsplattformen Motimate. 

Opplæringspakken koster fra 3000 kroner totalt for en virksomhet med under 20 ansatte og gir tilgang til begge kursene. Kurset er også tilgjengelig på engelsk.

Opplæringspakken inneholder

  • Kurset “En trygg digital hverdag” med åtte moduler (tilgjengelig i oktober) 
  • Kurset “Trusler og tiltak” med fire moduler (tilgjengelig i juni)
  • Kursbevis til alle ansatte etter gjennomført opplæring 
  • Kampanjemateriell 
  • Annet relevant kursinnhold 
Bildetekst

Om kurset «En trygg digital hverdag»

Kurset gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Vi tar for oss de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser. 

Vi kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på.

De forskjellige modulene inneholder både tekst, video, illustrasjoner og spill – dette er utviklet fra bunnen av for å være en engasjerende måte å lære på.

Den økte kunnskapen som den enkelte ansatte får av kurset, vil gi økt digital trygghet for hele din virksomhet. 

Innhold:
– Verdifullt
– Glemt passord
– Sårbart
– Med mål og mening
– Stol på meg
– Kjøreregler
– You’ve got mail
– Dette er ikke en øvelse

Tilgjengelig: Dette kurset er relevant for de ansatte både i deres privatliv og på jobb, og er tilgjengelig fra 1.oktober. 

Om kurset «Trusler og tiltak»

Dette kurset gir en kort innføring i de fire mest aktuelle digitale truslene virksomheter må kjenne til i år og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. 

Hva er løsepengvirus eller verdikjedeangrep? Hvordan kan du minske mulighetene for å bli rammet av kontokapring, eller hvordan gjennomskue et svindelforsøk. 

Tilgjengelig: Dette kurset er tilgjengelig fra juni.

Praktisk informasjon til den som bestiller

  • Faktura sendes fra vår samarbeidspartner Motimate 
  • Etter bestilling vil Motimate dele informasjon om hvordan ansatte skal registreres 
  • Alle ansatte vil motta en e-post med brukernavn og passord for å logge seg inn 
  • Databehandleravtale inngås med Motimate ved bestilling av kurs.