Foredragsoversikt

Her finner du de ulike foredragene som tilbys under sikkerhetsmåneden.

Bestillere belastes et administrasjonsgebyr på 1000,- i etterkant av gjennomført foredrag. Bestillere dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for foredragsholder. Det tilkommer ingen andre kostnader.

Praktiske avklaringer om tid og sted for foredraget avklares mellom foredragsholder og bestillende virksomhet.

Målgruppe:

Format: