Sbanken ASA

Teknisk sikkerhetsdialog med våre leverandører

Du kan outsource drift og forvaltning, men aldri ansvaret. Hvordan følges informasjonssikkerheten opp i forholdet til leverandører og partnere?

  • For alle

  • Digitalt

Mange virksomheter har outsourcet mange IT-funksjoner, og forholder seg til en eller flere leverandører og partnere i hverdagen. Du kan outsource drift og forvaltning, men aldri ansvaret. Hvordan følges informasjonssikkerheten opp i forholdet til leverandører og partnere? Erlend skal snakke om hvordan Sbanken vinkler sikkerhetsdialogen med bankens leverandører og partnere. Med utgangspunkt i en god teknisk forståelse av ulike løsninger, og oppdatert informasjon om trusselaktørene kan risikovurderingene befolkes med relevante og treffsikre elementer.

Foredragsholder: Erlend Dyrnes, informasjonssikkerhetsansvarlig i Sbanken.

Bestillingsskjema for Foredrag

DD dot MM dot YYYY
Consent(Required)
Hidden