Transcendent Group Norge

Personvern – et spørsmål om respekt

Godt personvern kan faktisk føre til økt tillit, kundetilfredshet og oppslutning om virksomheten.

  • For alle

  • Fysisk

  • Digitalt

Er det slik at virksomheter som sikrer godt personvern for sine kunder, ansatte og innbyggere må ofre effektivisering, økt kundeinnsikt, produktutvikling eller forskning? Tvert imot, påstår Pellerud i sitt foredrag. Godt personvern kan faktisk føre til økt tillit, kundetilfredshet og oppslutning om virksomheten. I sitt foredrag forsøker Marius å belyse hvordan en virksomhet kan jobbe for å få styring og kontroll over sin behandling av personopplysninger. Og samtidig kanskje også oppnå gevinster på nye områder.

Foredragsholder: Marius Engh Pellerud, seniorkonsulent og teamleder

Bestillingsskjema for Foredrag

DD dot MM dot YYYY
Consent(Required)
Hidden