Transcendent Group

Hvordan drepe en papirtiger

Mange styringssystemer ender fort opp som papirtigere, og er kun styringssystemer på papiret, uten å være implementert i organisasjonen. Dette foredraget gir tips og råd om hva som trengs for å drepe papirtigeren som har bosatt seg i skuffen.

  • For alle

  • Fysisk

  • Digitalt

Papirtiger er et uttrykk fra kinesisk om noe/noen som synes så truende som en tiger, men som i virkeligheten er harmløst. Det benyttes også om styrende dokumentasjon som ikke ledsages av handlingsplaner, eller som det på annet vis ikke ligger handlingsvilje eller mandat bak. Svært mange styringssystemer ender fort opp med å bli papirtigere, og er kun styringssystemer på papiret eller på intranett, uten å være implementert i organisasjonen. Dette foredraget kommer med konkrete tips og råd til å unngå mange av de typiske feilene mange gjør, og hva som trengs for å kunne drepe papirtigeren som har bosatt seg i skuffen.

Foredragsholder: Eli Sofie Amdam, seniorkonsulent informasjonssikkerhet

Bestillingsskjema for Foredrag

DD dot MM dot YYYY
Consent(Required)
Hidden