Politiets IKT-tjenester

Hva er risiko, og risiko for hva?

Virksomheter blir i økende grad pålagt å gjennomføre risikovurderinger, noe også sikkerhetsloven fra 2019 stiller krav til.

  • For alle

  • Fysisk

  • Digitalt

Virksomheter blir i økende grad pålagt å gjennomføre risikovurderinger, noe også sikkerhetsloven fra 2019 stiller krav til. Virksomheten og deres ledere skal også ta kunne ta stilling til hva som er akseptabel risiko. Men hva er egentlig risiko, og hvordan skal den beskrives? Og hvis du ikke vet om du er i stand til å beskrive risiko, hvordan skal du være i stand til å ta stilling til hva som er å betrakte som akseptabelt?

Foredraget vil bidra til å gi innsikt i, og reflektere rundt hva risiko er, hvordan risikovurderinger kan utføres, og hvilke begrensninger som vurderinger av risiko alltid vil være preget av. Foredraget er mer overordnet og strategisk enn teknisk, men kan også bidra til at teknisk personell ser sitt arbeid inn i en større sammenheng når det gjelder sikkerhets- og risikostyring.

Foredragsholder: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver

Bestillingsskjema for Foredrag

DD dot MM dot YYYY
Consent(Required)
Hidden