NorSIS

Digital sikkerhet for skolen

Kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel skjer uønskede hendelser.

  • For alle

  • Fysisk

  • Digitalt

Dette foredraget gir en kort innføring i digital sikkerhet for utdanningssektoren.Forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er viktig for elevers opplevelser på nett. Hvilke sikringstiltak kan man selv gjøre for å være trygg på nett og hva skal man gjøre dersom man havner i en uønsket situasjon?

Foredraget retter seg mot skoleeiere, skoleledere og lærere. Vi vil presentere nyttige ressurser til bruk i klasserommet, til hjem-skole-samarbeid og til egen kompetanseheving. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy knyttet til digital sikkerhetskultur, nettvett og digital dømmekraft.

Foredragsholder: Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt

Bestillingsskjema for Foredrag

DD dot MM dot YYYY
Consent(Required)
Hidden