Foredragsdugnad


Ønsker du foredrag innen informasjonssikkerhet i oktober? Foredragene er egnet som intern opplæring i din virksomhet. Våre samarbeidspartnere er med på dugnaden og gir følgende foredrag i oktober. Etter at foredraget er bestilt og akseptert, faktureres dere med kr 1 000,- eks mva, som går til å utvikle Nasjonal sikkerhetsmåned.

Kost knyttet til reise og opphold må avtales med den enkelte foredragsholder.

Vil du delta i dugnaden og gi foredrag? Registrer deg her: https://sikkert.no/foredrag/registrer

Foredrag
Foredragsholder
Virksomhet
Målgruppe
Finn Myrstad
Forbrukerrådet
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Silje Grid Stakston
Bufetat senter for administrasjon og utvikling
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Datatilsynet
Datatilsynet
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Trude Talberg-Furulund
Datatilsynet
Ledergruppe
Tore Amundsen
Multisys AS
Ledergruppe
Geir-Ove Kjellbakk
Student
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte
Linda Svendsrud
IkommAS
Ledergruppe
Linda Svendsrud
Ikomm AS
Ledergruppe, Alle ansatte
Lillian Røstad
Sopra Steria
Ledergruppe, IT-ansatte
Roar Thon
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Ledergruppe, IT-ansatte, Alle ansatte