Film om netthygiene


EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA som koordinerer European Cyber Security Month har laget denne filmen for å sette fokus på de mest aktuelle digitale truslene.

Informasjon fra Sikkert.no er hentet fra flere kilder. Sikkert.no vurderer informasjon før publisering, men Sikkert.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.