10.10 2017

Lillesand

Nasjonal Sikkerhetsdag

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 10. oktober

24.10 2017

Oslo

Sikkert NOK Oslo

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober inviterer KPMG og NorSIS til Sikkert-NOK-konferansen i Oslo,

Informasjon fra Sikkert.no er hentet fra flere kilder. Sikkert.no vurderer informasjon før publisering, men Sikkert.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.