24.10 2017

Oslo

Sikkert NOK Oslo

Konferansen er rettet mot næringslivet og tema er digitaliseringsledelse

Informasjon fra Sikkert.no er hentet fra flere kilder. Sikkert.no vurderer informasjon før publisering, men Sikkert.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.