Åpne kurs

Nedenfor finner du åpne og gratis kurs både levert av NorSIS og fra våre samarbeidspartnere.


Trusler & Tiltak

Kurset er basert på en årlig NorSIS-rapport som beskriver og forklarer de viktigste truslene små og mellomstore virksomheter må regne med å bli rammet av. Bakgrunnen for at det er nettopp disse truslene som løftes frem er basert på henvendelser til NorSIS i tillegg til et utvalg trusselvurderinger, rapporter og undersøkelser fra nasjonale og internasjonale statlige og private virksomheter.

Kurset tar ca 40 minutter å gjennomføre.

Hvordan sikre din egen identitet?

ID-tyveri er en kriminalitetsform vi ser veldig mye av. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på hva du kan gjøre for å sikre din egen identitet, og hva du må gjøre dersom du oppdager at du har blitt utsatt for et identitetstyveri.

Kurset tar ca 45 minutter å gjennomføre.

Sikkerhet i hverdagen

For alle som bruker internett i hverdagen, enten hjemme eller på jobb. Det tar for seg temaene:

  • Netthygiene
  • Hvilke trusselaktører som finnes på nett
  • Hvordan du kan passe på deg selv
  • Hvordan du skal passe på de rundt deg
  • Hvordan du skal passe på datamaskinen din

Kurset tar ca 35 minutter å gjennomføre.


Lynkurs om nettsvindel

Bevissthet og kunnskap er sentralt for å unngå å bli svindlet. Vi har laget et lynkurs for å gi deg innsikt i hvordan du kan sikre deg.


I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned tilbyr nå den norske videokurs-leverandøren Videocation, en måneds gratis tilgang til kurset «Cybersikkerhet for alle». Kurset blir gitt av den internasjonalt anerkjente etiske hackeren, Carsten Maartmann-Moe.