Nasjonal sikkerhetsmåned 2021

Nasjonal sikkerhets-måned 2021

I oktober markerer vi i NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned for 11.gang. Tema for årets kampanje er “En trygg digital hverdag”.

Digital sikkerhet handler både om å forebygge at noe går galt og å håndtere skaden når den først har skjedd. I årets kampanje vil vi derfor løfte frem aktiviteter knyttet til temaene “Digital førstehjelp” og “Vær sikker”.

Kjøp våre nye digitale sikkerhetskurs

Den digitale utvikling går fort. Veldig fort. Vi har blitt helt avhengig av teknologi. Og samtidig også mye mer sårbare. Hvordan skal du unngå at noen skader deg eller din bedrift? Sammen med den norske læringspalttformen Motimate tilbyr NorSIS opplæring i digital sikkerhet for virksomheter.


Vil du delta i foredragsdugnaden?

Foredragsdugnaden er et viktig og populært tiltak i Nasjonal Sikkerhetsmåned, der eksperter og virksomheter innen informasjonssikkerhet gir bort gratis foredrag i oktober. Ved at eksperter og fagpersoner gir av sin tid og kunnskap, får små og store virksomheter mulighet til å hente inn kompetanse de ikke selv besitter.

Vil du gi et foredrag i oktober? Registreringsskjema kommer straks på plass. Vil du kontakte oss i mellomtiden, kan du sende oss en e-post.

Har du ideer eller innspill til årets kampanje?

Vi ønsker å bruke oktober til å løfte fram gode initiativ, aktiviteter og aktører innenfor feltet digital sikkerhet. Har du gode ideer eller innspill til hvordan vi sammen kan få opppmerksomhet om sikkerhet i oktober? Vil du samarbeide med oss?

Da vil vi høre fra deg!

Besøk vår nettbutikk

Vi tilbyr en rekke gadgets og trykksaker du kan dele ut på jobben eller bruke selv. Noen av disse hjelper deg å sikre din datamaskin, mobil eller nettbrett. Andre hjelper deg å få frem sikkerhetsbudskapet på en morsom eller søt måte.