Sikkerhetsmåneden 2021 er avsluttet. For informasjon om Nasjonal sikkerhetsmåned 2022, følg med på norsis.no.